OCTO CODES

Naše oblečení není jenom sledovat a nosit módní trendy. Oblečení o nás hodně vypovídá, jací jsme, jak žijeme, kam se v životě ubíráme aj. Pokud se chceme oblékat ve správném stylu, musíme nejprve znát svoji podstatu, vědět, kdo jsme. 

K tomu nám pomáhá nová metoda OCTO CODES, která rozděluje lidi na 8 typů (energií). Každý typ má svůj styl oblékání, vlastnosti, poslání, talenty, které ho specifikují. Jednotlivé energie si člověk přináší při narození, takže jsou dané, a proto bychom se měli naučit člověka respektovat, nesnažit se ho měnit jenom proto, že to vyžaduje společnost. Mohli bychom tím člověku ublížit, způsobit různé bloky až nemoc. Tato metoda nevypovídá jenom o nás samotných, vypovídá o naší rodině, ve které jsme vyrůstali, o našich předcích. Můžeme tak pochopit, proč se některé věci stali, které nás v našem dětství negativně zasáhli, a tím dojít k odpuštění. Dojde k vyčištění nánosů negativních energií, které si kolikrát neseme životem. Každý z nás jsme jedinečný a máme tady nějaký úkol.